Bibliska Figurer

- en kreativ bibelstudiemetod

för församlingar och andra intresserade

 

Att arbeta med Bibliska figurer är en metod med flera dimensioner.

Man använder figurerna i t.ex. undervisningen, både bland barn och vuxna.

Man ställer det vi kallar ”scener” utifrån bibeltexter och använder det i t.ex. konfirmandarbetet, i barnverksamheten och i de mer traditionella bibelstudiegrupperna.

 

De används också i färdigställda scener i gudstjänster och andakter för församlingen att vila blicken på, medan man läser bibeltexten. Scenen kan vara ställd av den grupp som har tillverkat figurerna eller t.ex. kyrkvärdar, föräldragrupper m.fl.

Man har då läst texten tillsammans i den gruppen och väljer vilken vers man vill ”frysa”.

Det blir ofta livliga diskussioner om bibeltexten och hur man vill ställa scenen. Ett kreativt bibelstudium!

 

En del församlingar erbjuder församlingsbor att göra sin egen julkrubba

 

Bibliska figurer finns ej att köpa utan tillverkas endast i kursverksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

www.bibliskafigurer.se