Johan Thelin berättar om                     Miriam dansar

ökenvandringen

 

         

 Ett glatt bibelstudium                         Flitens lampa lyser

 

 

 

www.bibliskafigurer.se

Bildsvit från inspirationsdagar i Gamla Hjelmseryd

augusti 2009