Föreningen för kursledare Bibliska Figurer Schwarzenberg,

förkortas VKBFS, grundades den 8 januari 2000 i Schweiz för att ge grund- och vidareutbildning till och för kursledare. Föreningen skall också se till att det material man använder för figurtillverkningen är av rätt kvalité samt vill inspirera oss att upptäcka nya bibliska teman att använda för scener och studier.

Erbjudanden

Utbildning för att bli kursledare

De som är intresserade av att fördjupa och förmedla den kunskap de förvärvat i minst två figurkurser med en utbildad vkbfs-kursledare, är hjärtligt välkomna att delta i en grundutbildning. VKBFS-kurserna har ägt rum i Lassalle-Haus, Bad Schönbrunn (Edlibach, ovanför Zug) sedan sommaren 2006. Från och med sommaren 2021 sker även grundutbildningen i Sverige.


Vidareutbildningskurser och inspirationsdagar för kursledare

Kursledare erbjuds vidareutbildningsmöjligheter med utvalda bibliska teman.

Syfte

Att arbeta med Bibliska Figurer Schwarzenberg ger vuxna och barn fördjupning till budskapet från Bibeln och förståelse för den kristna kulturen. Figurerna används för att lyfta fram berättelserna i undervisning och andakter. Det kristna budskapet görs synligt och levande och möjliggör en fördjupning av tron.


Föreningen syftar till att samla alla kursledare som har fått sin utbildning enligt föreningens kvalitetskriterier. Det syftar till att bevara innehållet och kvaliteten i detta figurarbete att främja kursarbetet och att stödja kursledarna i deras arbete.


Färdiga figurerna är inte avsedda för försäljning kommersiellt.

Medlemmar i föreningen

I Schweiz finns cirka 100 utbildade kursledare i föreningen. Dessutom några i Sverige, Tyskland, Österrike och Italien.


Du förväntas att delta i en vidareutbildning eller inspirationsdag som erbjuds av föreningen minst vartannat till vart tredje år.


Vår utbildningsgrupp i Sverige svarar gärna på dina frågor.


Om du är intresserad av att gå en kurs eller om din församling vill ha en kurs, kan du hitta adresserna till kursledare här.

Utbildningsgrupp Sverige

kontakt:

Ewa Winqvist (Sydvästra Sverige)

073-377 23 32

ewa.winqvist@hotmail.com

Helena Thelin (Sydöstra Sverige)

076-890 65 96

htvillavera7@gmail.com

Jaya Roos (Mellansverige)

070-970 15 80

jayaroos@hotmail.com

Porträtt utbildningsgrupp Sverige

Ewa Winqvist född 1943. Bor i Glumslöv strax utanför Landskrona.  Sist i vår svenska grupp att börja med Bibliska figurer Schwazenberg.

Har fått min utbildning i Schweiz, både grundutbildningen (2013) och efterföljande vidareutbildningar.


Har haft en lång studiecirkel (3år) i min hemförsamling. Flera kortare cirklar/kurser i olika församlingar, men även för privatpersoner.


Flera utställningar har jag gjort tillsammans med cirkeldeltagare och med andra kursledare men även själv. Alla utställningar och scener som gjorts, har gjorts i kyrkor.

Trots att jag hållit på flera år, så är årsmötena i Schweiz med både praktisk och teoretisk utbildning en upplevelse och inspiration.


Att hålla på med Bibliska figurer Schwarzenberg är en lisa för själen, något jag vill sprida till många.

Jag heter Helena Thelin, född (1942) i södra Småland. Efter utbildning på lärarhögskolan i Malmö, lärartjänster i olika landsändar samt utlandstjänst i SKUT på Gran Canaria, stiftskonsulent i Växjö stift och utbildning i Montessoripedagogik,  hamnade jag åter igen i hembygden, närmare bestämt i staden i glasriket, NYBRO.  Väl hemma fick jag glädjen att utbilda mig till kursledare i Bibliska figurer Schwarzenberg. Denna utbildning har gjort att uppdragen till mig inte har upphört i och med pensioneringen 2007!


Många församlingar ville pröva den nya metoden: Bibliska figurer. Genom Växjö stift genomfördes grundkurser på stiftsgården Kastlösa på Öland.


Dessutom lockade VKBFS med många spännande och utmanande kurser. Resan till Schweiz kostade pengar och kurs och helinackordering var dyrt. Nybro församling hjälpte till och Sensus bidrog. Även stiftet var generöst och uppmuntrande.

Grundskolornai Nybro inbjöd mig att berätta om Jesu liknelser. Bibliska figurer är ett utmärkt hjälpmedel i undervisningen upp till l2 år!


Under pandemin 2020-2021 har de bibliska figurerna kommit till stor glädje och nytta: Under advent hölls Nybro kyrka öppen med bemanning varje dag. Scener till de 4 söndagarnas teman blev uppskattade av besökarna

Jaya Roos född 1947

Uppvuxen i Stockholm

Gift med Lennart Roos

Mamma till två döttrar med fyra barnbarn

Bor sedan 1978 i Mariefred, Södermanland

I mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som förskollärare, lärare och församlingspedagog i Svenska kyrkan.


Jag gick min första kurs med Bibliska Figurer maj 1998 och har sedan dess deltagit i flera utbildningar i Schweiz. Jag har haft ca 100 kurser i församlingar runt om i Sverige.

Det ger mig så mycket och det är en sådan glädje att få sprida evangeliet och Guds ord genom denna meditativa och kreativa bibelstudiemetod